სტატისტიკა და ანგარიშები

2019 წელს (6 თვე) განრიდების პროგრამებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები:

(პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ 2019 წლის 6 თვის ანგარიშში)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ანგარიშები

2014 წლის ანგარიშიpdf file

2015 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2015 წლის ანგარიშიpdf file

2016 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2016 წლის ანგარიშიpdf file

2017 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2017 წლის ანგარიშიpdf file

2018 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2018 წლის ანგარიშიpdf file

2019 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

statistika განრიდებული 4032   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა