ითანამშრომლეთ პროგრამასთან

არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მიზანია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროს ლიბერალიზაცია, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიული მექანიზმების დანერგვა და არასრულწლოვნის მიერ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის პრევენცია.

პროგრამის მიზნების რეალიზაციის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია სერვისები განრიდებული არასრულწლოვნებისათვის, რომლებიც მათ გონებრივ, ფიზიკურ თუ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარებათ. აღსანიშნავია, რომ  სერვისების მიწოდებისას უნდა იყოს გათვალისწინებული არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესი.

სერვისების მოძიებაში არასრულწლოვნებს დახმარებას უწევენ სახელმწიფო და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. თუმცა, შეზღუდული რესურსების ფონზე, პროგრამისთვის უმნიშვნელოვანესია საზოგადოების თითოეული წევრის მხარდაჭერა.

არასრულწლოვნებისთვის სერვისების მიწოდების, საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობების დაგეგმისა და განხორციელების, ასევე, არასრულწლოვნების მიერ ზიანის ანაზღაურების ინდივიდუალური გეგმის შესრულების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ფინანსური რესურსებიც.

თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა სახით ხელი შეუწყოთ პროგრამის სრულყოფილად ფუნქციონირებას, ეს იქნება ფულადი შემოწირულობა თუ საკუთარი ბიზნესისა და სერვისის შეთავაზება პროგრამის მიზნების მისაღწევად. თქვენი ორგანიზაციის ჩართულობა პროგრამის განხორციელებაში, დაგვეხმარება კიდევ უფრო გავამრავალფეროვნოთ ჩვენი ურთიერთობა ბავშვებთან და უზრუნველვყოთ პროგრამის წარმატება. 

პროგრამასთან თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

ტელ.:  (+995 32) 2 944 003
E-Mail: ljavakhishvili@prevention.gov.ge


მოდით ერთად დავუბრუნოთ საზოგადოებას სრულყოფილი მოქალაქე!

statistika განრიდებული 4032   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა